Класна стая на открито (Външна класна стая)

Класна стая на открито

Фирмата изработва спечелени проекти по ПУДООС – изработка и монтаж. Класна стая за уроци на открито. Изработена е от метална конструкция с покрив от поликарбонат. В нея са разположени комплект дървени маси с пейки. Приемаме поръчки за различни съоражения от този тип. Работим по европроекти.