Класна стая на открито (Външна класна стая)

Класна стая на открито

Фирмата изработва спечелени проекти по ПУДООС – изработка и монтаж. Класна стая за уроци на открито. Изработена е от метална конструкция с покрив от поликарбонат. В нея са разположени комплект дървени маси с пейки. Приемаме поръчки за различни съоражения от този тип. Работим по европроекти.

Баскетболно табло със стойка

Баскетболен кош

Баскетболно табло със стойка изработено от технически шперплат и метална конструкция. Подходящ за игра на открито. Баскетболното табло е с размер – 180/105 см. ринг и мрежа