Пейки за паркове и площадки

Фирмата изработва спечелени проекти по ПУДООС – изработка и монтаж.

ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА

Пейка с облегалка изработена от дървен материал и метална конструкция. Подходящи са за използване в паркове, детски площадки и други места на открито.

Пейка с облегалка изработена от дървен материал и метална конструкцияПейка с облегалка изработена от дървен материал и метална конструкцияПейка с облегалка изработена от дървен материал и метална конструкция

ПЕЙКА БЕЗ ОБЛЕГАЛКА
Пейка без облегалка изработена от дървен материал с метална конструкция.

ПЕЙКА БЕЗ ОБЛЕГАЛКА

КОМПЛЕКТ МАСА И ПЕЙКИ БЕЗ ОБЛЕГАЛКИ

Комплект маса и 2 пейки без облегалки. Изработени са от дървен материал с метална конструкция. Подходящи са използване у дома, в паркове, детски площадки и други места на открито.

Комплект маса и 2 пейки без облегалки

КОМПЛЕКТ МАСА И ПЕЙКИ С ОБЛЕГАЛКИ

Комплект маса и 2 пейки с облегалки. Изработени са от дървен материал с метална конструкция. Подходящи са за използване в паркове, градинки и други места на открито.

Комплект маса и 2 пейки с облегалки.

Share via