Метални кошчета за отпадъци

Парково кошче - 1

Изработваме метални кошчета за отпадъци, които са годни за ползване на открито – за паркове и градини. Също така ги предлагаме в различни цветове, което ги прави подходящи за разделно събиране.